Søke plass

Vil du søke plass hos oss?

For å søke barnehageplass i Løvås, må du søke gjennom Kongsberg kommune.


Vi har ledige plasser.