Om barnehagen

Bli kjent med barnehagen

Barnehagen har 28 plasser og er organisert i to avdelinger. De minste går på Maurtua og de største går på Revehiet. 


Vi har fokus på de gode hverdagene. Det innebærer at samspillet er preget av god tid, respekt og toleranse, humor og glede, samarbeid og spontanitet, vennskap, fellesskap og gode opplevelser. 

Velkommen til et inkluderende, positivt og lekent miljø!

Løvås er en liten, privat barnehage på Gamlegrendåsen Nord. Vi har flotte turmuligheter og gode bussforbindelser. Med kort avstand til skog, fotballbane, aktivitetspark, Lågdalsmuseet og akebakke/lysløype om vinteren, har vi gode utforskingsmuligheter.


Vi har rettet et større fokus mot kosthold og sunne matvaner. Med varmmat to ganger i uken og egen kokkegruppe en fast dag i uken, løfter vi barnas deltakelse og medvirkning.