Hvorfor velge Løvås?

Usikker på valg av barnehage?


8 gode grunner til å velge Løvås


Hello world

1.


Liten barnehage

Lite miljø som barn og foreldre blir fort kjent med.

Godt samhold og gode relasjoner. 

Små og store er mye sammen.

4.


Små grupper

Alle barna blir sett, vi jobber tett på barna og vi kan enkelt tilpasse hverdagen etter barnas behov og dagsform.

2.


Godt bemannet og alltid kjente ansikt

Vi har en ekstra voksen hver dag og bruker svært sjeldent ukjent vikar. 

5.


Foreldre har stor påvirkningskraft

Løvås er foreldrestyrt, som betyr at de kan påvirke hvordan vi jobber. 

Vi setter stor pris på alle innspill. 

3.


Engasjerte og kompetente ansatte

Alle ansatte har stort engasjement med barnas beste i fokus.

Høy kompetanse og lang fartstid.

Alltid en klem å få og et fang å sitte på. 

6.


Løvåsbanen - vårt eget utforskningsparadis

150 meter fra barnehagen har vi grusbane, klatretrær, skog og blomstereng. Skøytebane og akebakke om vinteren. 

7.


God tid

Vi har god tid og lite stress i vår hverdag.

8.


Barnehagens innerom

Koselige oppholdsrom som puterom, bibliotek og skolestarterrom. 

Store avdelinger. 

“Møter alltid et kjent ansikt"

“Supert å ha søsken i en liten barnehage, de er mye sammen"

Tilbakemelding fra foreldre

“Trygg og god barnehage, hvor barna og vi foreldre blir godt kjent med alle ansatte, andre barn og deres foreldre"