Søke plass

Vil du søke plass hos oss?

For å søke plass hos oss i Løvås barnehage, må du søke gjennom Kongsberg kommune.


Vi har ledig plass for et barn over 3 år.

Til nye barn

Vi gir ut et detaljert informasjonhefte når barnet begynner. Her har vi skrevet om hverdagen vår, rutiner, viktige datoer, sikkerhet i barnehagen, helse og sykdom, kost og måltider, bursdagskalender og arrangementer.