Om oss
søle
konstruksjon og biler2
IMG_2679
IMG_2740
IMG_2671
IMG_2562
IMG_2346
IMG_2342 – Kopi
IMG_2274
gravemaskin utenfor gjerdet
hjemmeside
hjemmeside3
bukkene bruse med Ida

Litt om kjernen i vår barnehage

vås barnehage er en fargeglad og liten barnehage med 33 plasser. Her har vi organisert oss i to avdelinger med barn fra 1-6 år.

1 og 2-åringene går på Maurtua og 3-5-åringene går på Revehiet.


Vi har fokus på de gode hverdagene! Det innebærer at samspillet i barnehagen er preget av god tid, respekt og toleranse, humor og glede, samarbeid og spontanitet, vennskap, fellesskap og gode opplevelser.


Årets satsingsområder er vennskap og eventyr. 

Vennskap er kjernen i en god barndom. Sosial kompetanse, det sosiale samspillet og og det sosiale fellesskapet er viktige elementer. Forebygging mot mobbing er en viktig del av dette arbeidet.


Eventyr, fortellinger, lydbøker og sanger gir oss gode forutsetninger for å skape et godt språkstimulerende miljø for store og små.


Makspris og kostpenger

Stortinget har bestemt at det er makspris i barnehager. Maksprisen er på 3230,- per 1. januar 2021. Vi har 11 måneders betaling, hvor juli er betalingsfri måned. 


Kostpenger er satt til 350,- per 1. august 2019. 


Barnehagens åpningstid

07:30 - 16:45